SEO & BACKLINK

نقش بک لینک ها در مقدار اعتبار دامنه و سئو پایگاه همانـــطور که پیش تر گفتیم بک لینک ها از اثرگذاری زیادی در سئو پایگاه شما برخوردار هستند و در ادامه به نقش بک لینک ها درتعیین DOMAIN AUTHORITY و میزان اثرگذاری هربک لینک برروی امتیازات مختلف بهینه سازی جستجو خواهیم پرداخت میزان اهمیت بک…
Read more


اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷ 0