اعتبار دامنه و سئو

اعتبار دامنه (DOMAIN AUTHORITY) از جمله امتیازات بسیار مهم در ارزش گذاری یک پایگاه اعتبار دامنه یاهمان (DOMAIN AUTHORITY) می باشد که پارامتری عددی و بین ۱-۱۰۰ است ؛ این مقدار عددی که بر اساس پارامترهای مختلفی محاسبه می گردد در واقع ضریب شانس موفقیت سایت در نتایج جستجوی مرتبط با محتوا است ، بدین معنی…
Read more


اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷ 0