روش سئو و بهینه سازی ۲

به روز رسانی وبسایت حتما سایت خود را در یک سیکل زمانی مشخص به روز رسانی نمایید. به عنوان مثال هفته ای یکبار در سایت مقالت جدید و اخبار مرتبط به زمینه شغلی خود را بارگذاری و پست نمایید. کیفیت مقالات و صفحات وبسایت شما بسیار مهم است و تاثیر بسیاری در اعتبار دامنه شما…
Read more


اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷ 0