SEO & BACKLINK

طراحی و توسعه وب سایت های آنلاین

SEO & BACKLINK

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷ آموزش سئو و بهینه سازی 0

نقش بک لینک ها در مقدار اعتبار دامنه و سئو پایگاه

همانـــطور که پیش تر گفتیم بک لینک ها از اثرگذاری زیادی در سئو پایگاه شما برخوردار هستند و در ادامه به نقش بک لینک ها

درتعیین DOMAIN AUTHORITY و میزان اثرگذاری هربک لینک برروی امتیازات مختلف بهینه سازی جستجو خواهیم پرداخت

میزان اهمیت بک لینک ها در سئو و بهینه سازی جستجو بسیار زیاد و امری غیر قابل انکار می باشد اما براستی هر لینک چقدر

بر روی اعتبار دامنه شما تاثیر داشته و آیا میزان این اثرگذاری برای تمام لینک ها و تمام پایگاه ها یکسان است ؟ البته که خیـــر

اثرگذاری یک بک لینک برای سئوی پایگاه شما مقداری متغیر است که بستگی به عوامل بسیار زیادی دارد که از جمله آنها مقدار

عددی اعتبار دامنه ای است که به سایت شما لینک شده است ، هر مقدار عدد مذکور بزرگتر و به صد نزدیک تر باشد اثر بیشتـر

و ملموس تری بر امتیازات سئوی سایت شما دارد که DOMAIN AUTHORITY یا اعتبار دامنه نیز از جمله همین امتیـــازات است

از عوامل دیگر که نقش کلیدی و تعیین کننده ای در میزان کیفیت و اثرگذاری یک بک لینک می باشند می توان به: تعداد لینک

های داده شده ، آدرس صفحه لینک شده (لینک هایی که از صفحه اصلی سایت باشند به مراتب دارای تاثیر بیشتری می باشند)

و همچنین تعداد کل بک لینک های موجود در پایگاه از عوامل اثرگذار و کلیدی می باشند یعنی هرچه تعداد لینک های خارجی

موجود در یک سایت بیشتر باشد میزان اثرگذاری این لینک ها برای سایت های لینک شده کاهش می یابد .

مقدار پارامتر پیگیری که به دو صورت rel:NOFOLLOW یــــــا rel:DOFOLLOW تعیین می گردد از دیگر پارامترهایی است که در

تعیین میزان اثرگذاری لینک برای سایت شما نقشی مهم دارد ؛ آنچنان که از مقدار این پارامتر مشخص است یک پارامتر تعییـن

کننده جهت پیگیری و یا عدم پیگیری یک لینک است ، تقریبا اثرگذاری یک لینک با مقدار NOFOLLOW صفر می باشد تــا جایــی

که حتی پایگاه های تحلیل و بررسی مانند الکسا  این لینک ها را حتی در شمارش تعداد بک لینـــــک های ســــایت شمــا به حســاب

نمی آورند ، همانطور که گفته شد تعداد کل بک لینک های موجود دریک پایگاه نسبتی مخالف با اثرگذاری لینک ها دارد و هرچه

تعداد لینک های موجود در یک سایت بیشتر شود از اثرگذاری آنها کاسته می شود و همچنین در صورت ازدیاد لینک ها میتواند

موجب امتیاز منفی و یا حتی پنالتی شدن آن پایگاه از سوی گوگل گردد و از همین رو معمولا سایت های تحلیل و بررسی و یــا

انجمن ها و پایگاه هایی که حاوی تعداد زیادی لینک های خارجی به دیگر سایتها هستند از لینک هایی با پـــارامتر NOFOLLOW

استفاده می کنند .

اثرگذاری بک لینک ها امری نسبی است  و همانطور که بک لینک ها می توانند برای اعتبار دامنه پایگاه شمــــــــــــــــا دارای اثرگذاری

مثبت باشند ، گاهی اوقات نیز می توانند برای سئوی پایگاه شما دارای تاثیر معکوس و منفی باشند و ایــــــــــن امر بستـــــــــــــگی به

مولفه های گوناگونی از سایت مرجع لینک می باشد که از جمله آنها می توان به اعتبار دامنه مرجـــــــــــــــع ، حوزه فعالیت و مقوله

فعالیت و ارتباط یا عدم ارتباط حوزه فعالیت و مطالب موجود سایت مرجع ، تعداد لینک های خارجی سایت و … اشـــــاره نمود

که مجموع تمامی عوامل اثرگذار به تعیین مقداری عددی می انجامد که اصطلاحا به آن SPAM SCORE می گویند کــــــــه هرچه

مقدار آن به ده نزدیکتر باشد احتمال عدم اثرگذاری مثبت و خطر ایجاد اثرات منفی لینک از سوی آن سایت را افزایش میدهد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *