شتابدهندگی و استارتاپ ها

طراحی و توسعه وب سایت های آنلاین

ما در گروه پارســــــــــا آمـاده همکـاری بــا کارآفـریـنــــــــــــان حوزه اینترنت و استارتــــــاپ های آنلاین در هر مرحله ای از راه انــــــدازی و بهـره بــرداری کسب و کار نـوپـــــــــــــــای ایشان هستیـم؛ مشارکت در اجــــــــــرای طرح های خاص، تامین منابع مالی پـیاده سازی ایده های نو : صاحب ایـــــده ای نو هستید؟ بـــا مــا تماس بگیرید

تماس با گروه انفورماتیک پارسا

با ما در تماس باشید :

مدیر بازاریابی و تبلیغات :

(متخصص تبلیغات شبکه های اجتماعی)

۰۹۳۳-۴۸۵-۲۵-۸۹

طراح و توسعه دهنده وب سایت  : 

(طراح و متخصص کدنویسی Net.)

۰۹۳۲-۹۳۲-۳۸-۵۸

کارشناس آنلاین واحد فناوری اطلاعات : 

(پشتیبانی ۲۴ ساعته)

۰۹۳۹-۱۱-۴۴۴-۷۸

دفتر مرکزی گروه گرافیکی پارسا  : 

۰۲۱-۴۴۸۴-۷۹-۶۳